1. Általános rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával Ön, mint Vásárló (továbbiakban: Vásárló) elfogadja a jelen felhasználási feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy a Webáruházat csak abban az esetben használja tovább, ha a jelen ÁSZF-et megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. 
Az ÁSZF hatálya kiterjed a Webáruházzal kapcsolatos valamennyi elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. 
A megrendelés interneten, elektronikusan kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül és arra Magyarország joga irányadó. A szerződés nem kerül elektronikusan iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 
Jelen ÁSZF kiterjed minden, a Webáruház által forgalmazott árucikk és termék forgalmazására.
A Webáruház bizonyos szolgáltatásai regisztráció nélkül is elérhetők. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek.
A Webáruház használatához és a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, az Üzemeltető az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatja fel.
Az Üzemeltető valamint a Vásárló közötti, a regisztráció illetve megrendelés során megadott email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül. Az ÁSZF-től történő bármely eltérésről a felek csak írásban állapodhatnak meg, annak mindkét fél általi elfogadásával.
Amennyiben a Webáruház működésével, megrendeléssel, és szállítással kapcsolatosan kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken keresztül!
Fogyasztónak nem minősülő szervezetek és jogi személyek jogosultak a webáruházban vásárolni. A fogyasztónak nem minősülő vásárlókra nem alkalmazandók a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak (pl. elállási jog, jogorvoslat). A webáruház a Vásárlók előzetes tájékoztatása során figyelembe veszi a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit.
A Webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. 

1.1. Értelmező rendelkezések 

-  Vásárló: Aki a webáruházban elérhető termékeket megvásárolja, szolgáltatásokat igénybe veszi, természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
-  Fogyasztó: Önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;
-  Vállalkozás: Szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. 
-  Üzemeltető: Elektronikus kereskedelmi szolgáltatást végző jogi személy, aki a webáruházat üzemelteti.
-  Távollévők közötti szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

1.2. Üzemeltető cég adatai és elérhetőségei 

Az üzemeltető neve: KARSOL Kft. Székhelye: 4254 Nyíradony, Debreceni út 102
Weboldal: www.karsol.hu- E mail cím: info@karsol.hu
Adószám: 12790980-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-009986
Bankszámlaszáma: 10403428-34232833-00000000 (HUF),  HU89 10403428-49485152-57531001 (EUR)
Képviseletre jogosult: Kőrösi Zsolt Miklós ügyvezető 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Telefonszám: +36 52 593 066, + 36 30 411 1348, E-mail: info@karsol.hu Postacím: 4254 Nyíradony, Debreceni út 102. - Munkanapokon: Hétfőtől péntekig: 9.00-16.00 között
Tárhely szolgáltató: PW Studio Kft, székhely: 4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2.em.1.a., info@pwstudio.hu


2. Vásárlás a webáruházban

2.1. Regisztráció

2.1.1. A Webáruház bizonyos szolgáltatásai regisztráció nélkül is elérhetők, egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd bejelentkezéshez) kötöttek. 
2.1.2. A weboldali regisztráció viszonteladói üzleti partnerek számára biztosított. 
2.1.3. A regisztrációval a Vásárló kijelenti, hogy saját, vagy az általa képviselt szervezet nevében, valós adatokkal regisztrál. A regisztrációt követően az adatok ellenőrzésre kerülnek, ezt követően kerül aktiválásra a felhasználói fiók, mely egyben érvényesíti a partnerre vonatkozó egyedi feltételeket. A társaság regisztrációra, rendelésre jogosultnak tekinti az üzleti partner alkalmazásában, vagy megbízásában álló személyeket, és mely ellen az üzleti partner kifejezetten nem tiltakozik. 
2.1.4. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét, ha a Vásárló más nevében illetve más adatainak felhasználásával regisztrál és veszi igénybe a webáruház szolgáltatásait. Valótlan adatok alapján, azaz, ha a Vásárló más nevében, más személyes adatait jogosulatlanul használja, az így létrejött szerződés semmisnek tekintendő.

2.2. Vásárlás 

2.2.1.A Webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött, kizárólag fogyasztónak nem minősülő üzleti partnerek részére biztosított.
2.2.2. A bejelentkezést követően a termékek Egyedi Szerződés szerinti árait érheti el, mely alapján online leadhatja rendelését.
2.2.3. Az Üzemeltetőt a Vásárló által tévesen vagy pontatlanul rögzített adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért felelősség nem terheli.

2.3. Megvásárolható termékek 

2.3.1. A Webáruházban elérhető termékek kizárólag online rendelhetők meg.
2.3.2. A megfelelő termék kiválasztása érdekében a termékekről részletes információ érhető el a weboldalon, így különösen: a termék neve, leírása, fotók, ár. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassa el. Adott esetben kérje a Webáruház munkatársainak segítségét.
2.3.3. A Webáruházban megjelenített termékképek illusztrációként szerepelnek. 

2.4. Termékek ára 

2.4.1. Az oldalon feltüntettet árak forintban értendőek, minden esetben a 27% ÁFÁ-val növelt bruttó árak, tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót. A termékek kiszállítása díjmentes, mely Magyarország területén belüli szállítás esetén érvényes. Külföldi szállítási feltételekkel és díjakkal kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!
2.4.2. Amennyiben az Üzemeltető minden körültekintése ellenére hibás ár kerül a Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg adminisztrációs vagy rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlás lehetőségét, amelynek ismeretében a Vásárló megerősítheti a rendelését vagy elállhat a vásárlástól. A hibás áron kezdeményezett megrendelés és annak visszaigazolása nem keletkeztet érvényes szerződést, semmisnek tekintendő. 

2.5. Szerződéskötés

2.5.1. Az adásvételi szerződés a rendelés Webáruház általi visszaigazolásával jön létre.
2.5.2. Amennyiben a vásárlás elektronikus visszaigazolása a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz, a Vásárló az ajánlati kötöttség illetve szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
2.5.3. A megvásárlásra kerülő termék(ek) vételárának teljes megfizetéséig a társaság a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben a Vásárló a vételárral a 30 napos fizetési határidőt meghaladó késedelembe esik, úgy a társaság jogosult a szerződéstől elállni, az árut visszakövetelni, továbbá ezenfelül, a felmerült összes kárát, felmerült költségét (ld. jogi igény érvényesítéssel kapcsolatosan felmerülő költségek) érvényesíteni.

2.6. Rendelés folyamata

2.6.1. A Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, a kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosítható.
2.6.2. A megrendelési folyamat során a Rendelést összegző felületen kiválaszthatja a “Fizetési módot”.
A következő fizetési módok közül választhat: Készpénz, átutalás, bankkártyás fizetés, utánvét.
2.6.3. Az adatok ellenőrzését követően a vásárlás a ‘Fizetés’ gombbal véglegesíthető.
2.6.4. A rendelés leadása előtt a Vásárlónak el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket. A Vásárlónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van a bevitt adatok módosítására, javítására/törlésére.
2.6.5. A rendelési folyamat végén a “Fizetés" gomb megnyomásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy kötelező érvényű vásárlási ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, ami fizetési kötelezettséget von maga után. A Webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
2.6.6. A rendelésről a rendszer visszaigazoló e-mailt küld. Ha a visszaigazoló emailben vagy a rendelés során bármilyen hibát észlel rendelésével kapcsolatban, kérjük jelezze az ügyfélszolgálat email címén, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolhassuk. Kérjük figyelmesen adja meg e-mail címét, mert a hibásan megadott e-mail cím, vagy telített postafiók esetén nem tudjuk e-mailben megküldeni a rendelés visszaigazolását!
2.6.7. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel. A Vásárló a további rendelések leadásakor kérheti megrendelései összevonását, amennyiben erre az Üzemeltető visszajelzése alapján van lehetőség. Ezért kérjük ilyen esetben haladéktalanul vegye fel az Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. 

3. Átvétel módja, szállítás

3.1. A következő szállítási módok közül választhat: Személyes átvétel, kiszállítás az Üzemeltető által.
3.2. A megrendelés során a Vásárló köteles megadni a termékek kiszállításához szükséges adatokat, így különösen: a szállítási címet, kapcsolat-felvételi adatokat és a számlázási adatokat. 
3.3. Amennyiben bármilyen kérdése van a szállítással kapcsolatban, keresse a Webáruház ügyfélszolgálatát emailben vagy telefonon.
3.4. A megrendelést követően (a megrendelés visszaigazolásban) tájékoztatjuk a kiszállítás várható időpontjáról, a kiszállításra 5-10 munkanapon belül kerül sor. A rendelések feldolgozása és a termékek kiszállítása munkanapokon történik. Amennyiben az adott termék nincs készleten, úgy a kiszállítás 30-60 nap között történik a rendelés tartalmától függően, melyről a vásárlót külön tájékoztatjuk.
3.5. A megrendelt termékek 5 munkanapnál hosszabb ideig tartó tárolására és emiatt későbbi kiszállítására a Webáruház nem tud lehetőséget biztosítani, a Vásárló köteles a kézbesítést követő 30 munkanapon belül a fizetést teljesíteni.
3.6. A számla elektronikusan kerül megküldésre a Vásárló által megadott e-mail címre.
3.7. Kérjük a termék sértetlenségét az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a problémát javasolt a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni. Amennyiben a Vásárló nem vizsgálja át a csomagot, viseli az ezzel való következményeket. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. 
3.8. Amennyiben a társaság a teljesítési, szállítási határidőt nem tudja tartani, és erről a Vásárlót előzetesen értesíti, úgy a társaság a késedelemből eredő károk és költségek megtérítésére nem köteles.

4. Fizetési feltételek

4.1. A Webáruházban a megrendelés véglegesítésekor megjelenő fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz, melyet a vásárlást visszaigazoló emailben is megküldünk a Vásárlónak. A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a megrendelő átutalással teljesítheti.
4.2. Átutalás: Az átutalási határidő - a felek eltérő megállapodása hiányában - a kézbesítést követően maximum 30 nap.
4.3. Fizetés utánvéttel: A Vásárló a vételárat és a szállítási költséget a csomag kézbesítésekor a futárnak – készpénzben vagy bankkártyával – egyenlítheti ki.
4.4. Fizetési késedelem esetén a társaság a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.

5. Megrendelések feldolgozása és teljesítése

5.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon, munkaidőben (9.00.-16.00 között) történik. A megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
5.2. Amennyiben az Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni. 
5.3. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a termékleírások, műszaki dokumentumuk előzetes bejelentés nélküli változásai miatt, mely változás a beszállító vagy más harmadik fél miatt merülnek fel, az Üzemeltetőn kívül álló okokból. 

6. Vásárlói jogok, szavatosság és jótállás szabályai

6.1. Elállási jog 
6.1.1. Az elállási jog azt jelenti, hogy a webáruházból történő rendelés esetén a Vásárlónak joga van egyoldalúan, indokolás nélkül visszalépni a szerződéstől, visszaküldheti a vásárolt termékeket és kérheti költségei visszatérítését. 
6.1.2. Az elállási jog a fogyasztónak minősülő Vásárlót illeti meg, tehát vállalkozásokra nem vonatkozik.
6.2. Szavatosság, hibás teljesítés
6.2.1. A vásárolt termék(ek)re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), által meghatározott kellékszavatossági, termékszavatossági szabályok irányadók. 
6.2.2. Hibásan teljesítnek minősül, ha az Üzemeltető által értékesített termék, szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Üzemeltető, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 
6.3. Kellékszavatosság
6.3.1. Vásárló az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 
6.3.2. A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. 
6.3.3. Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.
6.3.4. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta.
6.3.5. A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérésre az Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7. Jogérvényesítés

7.1. Panaszkezelés
7.1.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak, mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az ügyfélszolgálatunk elérhetőségein közölheti. Az Üzemeltető a felmerülő vitás ügyeiket békés úton próbálja rendezni.
7.1.2. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt (telefonon jelzett) azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
7.1.3. Írásbeli panasz esetén az Üzemeltető annak beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszolja.
7.1.4. Szerződő Felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton, megegyezéssel kísérlik meg rendezni. A fogyasztónak nem minősülő ügyfél a panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására meghatározott 30 naptári napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén bírósághoz fordulhat. 
A panaszról felvett jegyzőkönyvet, írásbeli panasz esetén a bejelentett panaszt és a válasz másolati példányát az Üzemeltető 5 évig megőrzi.
7.2. Bírósághoz fordulás 
Lehetőség van a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információkról a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat. 

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Az Üzemeltető kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha saját maga követte volna el. 
8.2. A Webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek, a forgalmazott termékek körének, vételáraknak, szállítási feltételek stb. a megváltoztatására. A változások a Webáruházban történő megjelenés időpontjától hatályosak. A rendelés időpontjában érvényben lévő feltételek alkalmazandók a szerződésre. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 
8.3. Az ÁSZF a weboldalon történő megjelenés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

9. Szerzői jogok

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a weboldal, annak tartalma, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.